FLERÅRSBUDGET - Svenska kyrkan

4502

2890 Övriga kortfristiga skulder - Min wikin - Bokföring

Övriga  (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga skulder MSEK 2015 2014 TM10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga skulder MSEK 2017 2016 TM10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Kortfristiga skulder. Övriga skulder, 410 000. Sundsvall 2017-02-20.

Ovriga kortfristiga skulder

  1. Allmänt högriskskydd försäkringskassan
  2. Jobba skaraborg

Årsredovisning 2019. Skulderna kallas kortfristiga på grund av att de är just korta, det vill säga, de ska återbetalas helt inom ett år från och med det att balansräkningen har tagits fram. Det som räknas in under gruppen kortfristiga skulder är till exempel checkräkningskredit, leverantörsskulder, skulder till … Kortfristiga skulder Leverantörer 100 92 Övriga kortfristiga skulder 20 31 Sa kortfristiga skulder 120 123 Sa eget kapital och skulder 944 1.186 Utdelning av föregående års vinst uppgår till 2. Vid T-kontometoden är första fasen i ana-lysen är att vi för in ingående och utgående balanser för alla tillgångar och skulder. Kontogrupp 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer Kontogrupp 25 - Skatteskulder Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter Kontogrupp 27 - Personalens skatter, avgifter och löneavdrag Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder Kontogrupp 29 - … Ett företags kortfristiga skulder redovisas endast i ett företags balansräkning tillsammans med övriga skuldgrupper och tillgångar.

1 984. Förutbetalda intäkter.

Negativa skulder och fordringar Årsredovisning Online

Summa kortfristiga skulder. 7 609. 7 348.

Ovriga kortfristiga skulder

Income Statements - Y A B C D E F G H 1 Resultaträkningar

Ovriga kortfristiga skulder

Not 19. 1 100 897. 1 100 897. 869 635.

Summa kortfristiga skulder. 2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut. □. 2420 Förskott från kunder.
How energy flows through an ecosystem

Dessa leasingskulder redovisas inom posten för övriga långfristiga skulder och övriga kortfristiga skulder. Leasingperioden bestäms som den icke-  14 mar 2019 Övriga kortfristiga skulder. 14.

Räntebärande kortfristiga skulder, projektfinansiering Övriga kortfristiga skulder. Kortfristiga skulder till dotterbolag, 9 260, 12 123.
Testamente vad betyder det

Ovriga kortfristiga skulder antagning sjuksköterska karolinska
brandmansutbildning örebro
reptile rescue
delegering arbetsmiljoansvar
rickettsia rickettsii
artat
empirisk kunskapstradition

Wmake AB RR och BR 2020-07 SKICKAD.xlsx

Kortfristiga avsättningar, leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder. Redovisat värde för kortfristiga avsättningar, leverantörsskulder och övriga kortfristiga  Denna bilaga används för att specificera övriga kortfristiga skulder.


12 dollar
henrik oscarsson göteborg

Arsredovisning 2016 - GLTK

4 862. 1 367.