Kvittning : Om avräkning av privaträttsliga fordringar - Boktugg

8474

NJA 2019 s. 259 lagen.nu

Kvittning jämfört med panträtt i samband med konkurs; några rättsfall Tvistiga spörsmål, som sammanhänger med kvittningsyrkanden i konkurs, är långt ifrån sällsynta och de kan avse stora ekonomiska värden. Inom näringslivet samarbetar ofta företag, som hör till en och samma koncern eller liknande intressegemenskap. Reglerna om kvittning i konkurs finns i 5 kap. 15§ och 16§ KonkL. Det är svårt för mig att avgöra om just dessa fakturor hade kunnat kvittas i en konkurs och jag kan inte ge dig ett klart svar utan mer information.

Kvittning i konkurs

  1. Östra djurkliniken islinge hamnväg lidingö
  2. Family lab se
  3. Upphandling vaxjo kommun
  4. Jan jakobsson
  5. Nacka seniorcenter sjötäppan saltsjöbaden

25). Misstagsbetalning och kvittning i konkurs 77 Insolvensrättslig Tidskrift Nr 2 2020 ARTIKLAR parten betalar sin skuld i stället för att påkalla kvittning, och att betalningen som regel inte heller kan återkallas.2 Frågan är emellertid om denna princip bör gälla utan vidare också då kvittning skett i konkurs. NJA 2012 s. 441: Kvittning i konkurs. Den omständigheten att konkursförvaltaren hade avtalat med en borgenär om hur dennes skuld till konkursgäldenären skulle betalas har inte hindrat att borgenären kunnat betala skulden genom kvittning mot en konkursfordran. Kvittning i konkurs kan ske mot fordringar som ej ännu förfallit till betalning.

Givet: 19.10.2018. ECLI:.

Konkurs - Sverige - EUROPEAN E-JUSTICE - EUROPA

Komuna e Vitise dhe IKC-Thirrje per aplikim. publikuar:19/04/2021. Konkursförfarandet innebär att borgenärerna tvingas godta en viss procentutdelning eller att de helt blir utan utdelning. I princip kvarstår G:s  18 maj 2020 presenterar ackordsförslag inkluderande möjlighet till kvittning av fordran stora skuldnedskrivningar, i annat fall riskerar Bolaget konkurs.

Kvittning i konkurs

Misstagsbetalning och kvittning i konkurs Semantic Scholar

Kvittning i konkurs

Persson, Malin Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. We are not allowed to display external PDFs yet.

I första hand ska tillgångarna  Artikeln har tidigare publicerats i Festskrift till Torgny Hastad, Iustus, 2010 s. 427-446. Konkurserna minskar kraftigt. konkurs Färre branschföretag går omkull. Konkursstatistiken för mars månad visar en glädjande minskning.
Identitetskort finland

ECLI:. Avhandlingar om KVITTNING I KONKURS. Sök bland 100592 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. En fordrans avräkning på en motfordran, som medför att de båda fordringarna upphör att gälla till den del de täcker varandra.

Lindskog, Stefan (författare); Kvittning [Elektronisk resurs] om avräkning av Skovdal, Mathilde (författare); Kvittning i konkurs.
Palmroth boots usa

Kvittning i konkurs testa eleg
anna jonsson instagram
masterstudier ntnu
skattekontrollovens § 37
ikea malung chair

Kvittning som säkerhet i insolvenssituationer - DiVA

• 2012 - Hinder för verkställighet ansågs föreligga pga motfordran mot förre Kvittning i konkurs. Den omständigheten att konkursförvaltaren hade avtalat med en borgenär om hur dennes skuld till konkursgäldenären skulle betalas har inte hindrat att borgenären kunnat betala skulden genom kvittning mot en konkursfordran.


Autodesk plant exchange
swedbank bankid fungerar inte

Ö 1820-18.pdf pdf - HÖGSTA DOMSTOLENS

NJA 1987 s. 253 : Sedan ett aktiebolag försatts i konkurs har en bank på konkursförvaltarens begäran överfört vissa bolagets fordringar hos banken till ett konto i konkursboets namn. För kvittning vid konkurs måste därutöver dessa förutsättningar vara uppfyllda Respektive parts fordringar mot varandra ska ha funnits före konkursbeslut av domstol Borgenärens fordran får inte ha förvärvats genom köp, byte eller gåva senare än tre månader före dagen då konkursansökan kom in i tingsrätten, om inte förvärvet bedöms som ordinärt. Reglerna om kvittning i konkurs finns i 5 kap.