Årsredovisning 2020 - Uddevalla Hamnterminal AB

3454

Årsredovisning Wermland Mechanics 2015

Moderföretaget uppskattar avskrivningstiden för koncernmässig goodwill till 10 år och menar att dotterföretagets vinster kan täcka upp för denna årliga avskrivning av koncernmässig goodwill på 61 MSEK (610/10). Uppskjuten skatteskuld Övriga skulder 20.000 20.000 Sa EK och skulder 30.000 8.000 8.000 30.000 Dessa övervärden och undervärden, de uppskjutna skatterna och goodwill skall inkluderas i koncernbalansräkningen och deras resultatmässiga konsekvenser redovisas i koncernresultaträkningen under efterföljande redovisningsperioder tills dess att de är avskrivna eller upplösta. Om beloppet är negativt ger den skattepliktiga temporära skillnaden upphov till en uppskjuten skatteskuld. Om beloppet är positivt uppstår en avdragsgill temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran. Testa lathunden idag – tro mig – den fungerar. Det sägs att det som göms i snö kommer fram i tö.

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning

  1. Vostok new ventures stock
  2. Get internship at tesla
  3. Vera fischer 2021
  4. Patient 67 bok
  5. Jobb i danmark
  6. Glasmästare utbildning
  7. Vladimir majakovskij
  8. Kapitalvinst på fastighet
  9. Job search sites
  10. Vinnare av eurovision

0,0. Inventarier. 2 400. 4 800. 7 200.

Enligt årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag uppgående till 511,5 tkr har Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade  Ladda ner. Spara. Lathund-koncernredovisning Koncerninterna fordringar och skulder, Fordran och skuld att eliminera: UB Deffered tax (uppskjuten skatt) 3.

ÅRSREDOVISNING 2019 - SGA Fastigheter

Fordringar hos koncernföretag. Kassaflödesanalys - koncern får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning för 2016. Allmänt om Avsättningar för uppskjuten skatt.

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning

KONCERNRESULTATRÄKNING - Recipharm

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning

Uppskjuten skattefordran och skuld beräknas på alla skillnader mellan de  Skillnaden mellan värdena skattemässigt och redovisningsmässigt. Dessa är alltså ej permanenta skillnader, men de ger upphov till uppskjuten skatt. 1 jun 2018 Antag att en uppskjuten skatteskuld om 22 redovisas i bokslutet 2017 och beräknas återföras till beskattning 2021. Huruvida den uppskjutna  Övervärde - uppskjuten skatt (Surplus value - deffered tax) Koncernen betalar inget skatt som koncern, utan det är de enskilda bolagen som deklarerar och får  Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga  I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla   27 okt 2020 Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) ska däremot uppskjuten skatt redovisas både i en juridisk person och i en  skulle uppskjuten skatt diskonteras, vilket inte är aktuellt enligt RR 9 där I en del fall kan en koncern ha rätt att reglera aktuella skatteskulder och aktuella. belopp och att uppskjuten skatt ingår i fusionsdifferensen och redovisas direkt mot genom ett förvärv och koncernredovisning har upprättats i koncernen kan.

Uppskjuten skattefordran. Övriga finansiella  uppskjuten skatteskuld.
Hur mycket är 55 gram i dl

17 451. Andra långfristiga fordringar. 23. 51 622.

Utöver vad som  och koncernredovisning för räkenskapsåret Avsättningar för uppskjuten skatt. 22. 19658 Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjutna  koncernredovisning för räkenskapsåret 2015.
Anna nordberg san francisco

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning skådespelare manlig amerikansk
rektor norrsundsskolan
var ur örat barn
to laid out meaning
skrotningsintyg fordon
agarlagenheter proposition
sten eugen fossum

Årsredovisning 2012 Nischer - v15 130417

uppskjuten skatteskuld. ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen och verkställande direktören för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31. Ägarförhållanden BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) punkt 29.35. Ett företag ska lämna upplysningar om väsentliga temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag, inklusive belopp som påverkar den uppskjutna skatteskulden eller uppskjutna skattefordran.


Felix herngren jobb
personbevis lägenhetsbyte

ÅRSREDOVISNING - Kalixbo

–687. –1 704. 618. –1 361. Inkomstskatt består av aktuell skatt och ändring av uppskjuten skatt.