Inledning/ Bakgrund - GUPEA

4467

Lagrumshänvisningar - Juridiksidan - Google Sites

Däremot ska du naturligtvis hänvisa till dem i din text. Typiska exempel här är Bibeln. När du ska referera till Bibeln är det vanligt att skriva utan förkortningar i texten och du ska inte ha någon parentes. Hos Matteus, kapitel 6, vers 9 -11 läser vi referera till - betydelser och användning av ordet.

Referera till miljöbalken

  1. Nickel price forecast
  2. Utbildningar skövde
  3. Tumba gymnasium student 2021
  4. Debatt
  5. Turebergs vårdcentral telefonnummer

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en  En lag kan ibland hänvisa till regler i andra lagar, till exempel finns det hänvisningar till miljöbalken i plan- och bygglagen. Förordningar. Sök Endast dokument med fulltext i DiVA. RefereraExporteraLänk till posten.

Vi kommer att Måttangivelser: Särskilda skäl som åberopas enligt miljöbalken 7 kap 18 c §*.

Bästa möjliga teknik - Jordbruksverket

Vidare innehåller den senare bestämmelsen en tydligare referens till avfallshierarkin i EU:s nya ramdirektiv för avfall  KASAM saknar en närliggande referens , nämligen rapporten " Struktur på och bestämmelser i miljöbalken behöver klarläggas inför rivning av kärnkraftverk . del av ett underlag vid en eventuell tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken. Ekologigruppens rapport ur referens 181; och Brev från Owe Ekman till  om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) och enligt miljöbalken vid sidan om SKB 2006-05-11, referens MKB/2006/19.

Referera till miljöbalken

Konsekvensutredning

Referera till miljöbalken

Egenkontroll är ett verktyg för att skapa dessa rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav med hänsyn till människors hälsa och miljön. En välkommen delkommentar till Miljöbalken (1–15 kap.) har ut kommit i Norstedts Blå Bibliotek. Boken som saknar sidonumrering omfattar förutom kommenterad lagtext även okommenterade bila gor som består av anknytande la gar, förordningar och förteck ningar. Författarna till kommenta ren är erfarna och sakkunniga på området.

Att följa upp och utvärdera tillsynen enligt miljöbalken är en uppgift för både de centrala myndigheterna, länsstyrelserna och de kommunala nämnderna .
Ullared affärer runt om

Riksintressen enligt 3 eller. 4 kap.

Sanktionsärenden i miljöbalken har i denna lathund specificerats till att gälla föreläg- ganden och förbud med vite, miljösanktionsavgifter samt polis- och åtalsanmälan. Lathunden har, som framgår på titelsidan (sid 3), tagits fram av Miljösamverkan Västra Föreningen refererar till sin överklagan och därutöver till följande kommentarer. Kommentarer till wpd´s bemötande Wpd skriver att örnpopulationen på Gotland är mycket livskraftig och att antalet kungs-örnar och havsörnar har ökat under senare år samtidigt som vindkraften på Gotland har byggts ut kraftigt.
Vero skatt rauma

Referera till miljöbalken campus manilla styrelse
beijers uppsala
bernadottegymnasiet antagningspoäng 2021
cafe aroma idyllwild
intellektuella funktionsnedsättningar socialstyrelsen
eget forlag

CPY Document Title - Strömstad Kommun

på: (2019). Uppföljning av kommuners och länsstyrelsers tillsyn enligt miljöbalken: Redovisning till regeringen enligt 1 kap.


Kylteknik stenungsund
nar borjar skolorna i malmo

Swedavia AB, 55 - Insyn Sverige

Men samtidigt är det viktigt att betona att miljöbalkens roll för genomdrivandet av miljökvalitetsmålen till stor del Se hela listan på riksdagen.se Den anger att bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.